Sportágválasztó Magazin

A velocipéd hőse

Régvolt | 2018. június 24. | Régvolt |  395 | |

KerékpárKerékpártúraTörténelem

A velocipéd hőse

Mai szemmel is figyelemre méltó a hazai túrakerékpározás úttörője, Zmertych Iván nem mindennapi teljesítménye. A huszonöt éves Nyitra megyei földbirtokos 1880 júniusában, három hét alatt, velocipéden tette meg Londontól Budapestig a több mint 1200 mérföldnyi utat.

Zmertych több mint egy évet töltött Angliában, ott ismerkedett meg a velocipéddel,  s elhatározta, hogy ezzel fog hazatérni Budapestre.  1880. június 8-án indult Londonból, s a csatornán áthajózást kivéve valóban hazáig kerekezett.

Így tudósított a Vasárnapi Újság 1880. július 11-én:

„Ostendéből 9-én d. u. 1 ó. 15 perczkor indulva Aachenbe ért 14-én este 8 órára; itt az eső miatt egy napot késve, 16-án 3 ó. 45 p. ért Kölnbe, elindult innen 5 órakor ; Darmstadtba ért 18-án d. u. 3 ó. 5 p., Würczburgba 20-án 7 ó. 30 p. E napon 98 kilométert tett meg; Nürnbergbe ért 21-én d. e. 10 ó. 55 p., Passauba 23-án 8 ó. 15 p., e napon 142 kilométert tett. Linczben volt 25-én d. u. 2 ó. 15 p., Bécsben 27-én. Itt egy napot késnie kellett, mert a veloczipéd eltört. Pozsonyba ért 28-án este 7 órára, Győrben különös diszes és barátságos fogadtatásban részesült; Komáromon keresztül, egy nap (29-én) 14 magyar mértföldet megtevén, mint mondók, jun. 30-án d. u. 7a 5-kor ért be Budapestre. Útjában háromszor bukott fel, először Rolandseckenél (a Rajna mellett), hol egy lisztes kocsi megbokrosodott lovai az utat elállták s ő egy szőlőbe zuhant; másodszor leesett Bécsben, midőn a veloczipéd tengelye eltört, s harmadszor már czéljához közel, Dorognál a rossz ut miatt. Ez utóbbi esés súlyosabb volt a többinél: érzékenyen sérté meg feje hátrészét, s kezét is meghorzsolta – azonban ennek daczára folytatta útját. A legkitűnőbb tourt Regensburgot elhagyva tette, midőn egy óra alatt 23 és fél kilométert tett meg. Indulásakor testsúlya 159 angol font, veloczipédje és podgyásza súlya 53 font volt.”

Zmertichet nagy tömeg várta az óbudai sorompónál, ő azonban a vörösvári sorompónál futott be, ahol csupán négyen fogadták. Esterházy Miksa, az Atlétikai Club elnöke, Császár Ferenc a klub titkára, továbbá gróf Szapáry Antal és Thaisz Elek rendőrfőkapitány.

A 25 éves Zmertich e kimagasló sportteljesítményéért aranyérmet kapott, s közóhajra július 3-án a Városligetben is bemutatta utazási módszerét. A közönség 1882-ben a MAC kerékpárversenyén is láthatta Zmertichet, aki e verseny favoritja volt, s alighanem meg is nyerte volna a kétmérföldes versenyt, ám a cél előtt kiesett egy csavar a gépéből, így a győzelmet barátjának, Vermes Bélának kellett átengednie.

Címkép:  Zmertych Iván és a velocipéd – a  Vasárnapi Újság metszete, 1880.

2018. június 24.KerékpárKerékpártúraTörténelem