Sportágválasztó Magazin

Az olaszos vívás magyar műszavai

Régvolt | 2018. június 25. | Régvolt |  263 | |

KardTőrTörténelemVívás

Az olaszos vívás magyar műszavai

Idézet a Magyar Nyelvőr című folyóirat 1912. júniusi számából: „Mióta az olaszos vívás divatossá lett nálunk, mindinkább beférkőznek a magyar vivónyelvbe az idegen műszavak. Pedig van nekünk magyar kifejezésünk ezekre a műszavakra.” De mitől olaszos a vívás?

Magyarországon a sportszerű vívás gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vivóintézet volt. Ekkor még a vívás nem volt sportág. A vívótermekben általában a párbajokra készítették fel az ifjakat. A vívósport közvetlen előzményei a vívóakadémiák voltak. Az első akadémiák az 1850-es években jöttek létre. A következő években létrejött tornaegyletek is felvették programjukba a vívást. Magyarországon az első sportegyesület a Magyar AC (MAC) 1875-ben alakult meg. A vívás is bekerült a sportágak közé. Az 1890-es években sorban jöttek olasz mesterek Magyarországra. Az olasz vívómodor, a könnyebb kard, a sortszerűbben vívott stílus győzött a nehézkes, inkább harcszerűbben forgatott magyar karddal szemben. Innen az „olaszos vívás” kifejezés.

A folyóiratban összeállítást olvashatunk a szakszavakból. Így folytatódik a Magyar Nyelvőr cikke:

Hentaller Lajos így állította össze a vívás magyar szótárát (Pesti Napló 1890. IV. 14.)

Appel Jelzés, dobbantás
Assaut Ütközés, mérkőzés, összecsapás
Ausfall Kiesés (Van ezenkívül: Félroham és Egész roham)
Attaque Támadás
Battement Vascsapás
Cavation Kitérés
Cercle Körvágás
Céder Engedni
Changement Átmenet
Coup d’arret Elővágás
Coup de figure Belső nagy arcvágás
Coup double Kettős találás; egyidejű vágás
Coup de tête Fejvágás
Coup de flanc Oldalvágás
Coupée Lökvágás [!]
Croissé Csavarintás
Corps á corps Kéztusa vagy Test-testen
Derangée Lefegyverezni
Distanz Távolság
Engagement Kardérintés, kardnyomás
Feinte vagy finte Cselezés, cselszurás vagy cselvágás
Fintiren Cselezni
Froisse Surlás vagy kötés
Garde Viállás [!] (Van ezenkívül: Első, második, harmadik, negyedik állás)
Halt! Állj!
Los! Rajta!
Manchette Karvéd
Manchetter Karvivás
Mask Álarc
Marcher Járás (Van: Előjárás és visszajárás)
Moulinet Kardforgatás, csuklázás
Plastron Mellvéd
Parade Háritás-védés
Prime Első (Első állás; első vágás; első védés)
Quarte Negyedik
Rapier Vitőr [!]
Reprise Ismétlés, vagy Ujból
Rompre vagy retiriren Visszajárás, visszamenés, visszalépés
Salut Tisztelgés
Seconde Második
Touché, toccato Találva! Volt! Voltam! Érintve! Érintett!
Terz Harmadik
Tempó Elővágás
Volté Kanyarulat

Mi magyarok ismerünk vágásokban még mell-, kar-, csukló-, kéz-, nyak-, hónalj-, belsó-, külső-, alsó-, felső-, oldal-, ellen- és fokvágást. Csinálunk kardunkkal oldalnyomást, oldalcsalást, oldalütést és ellenütést. Vágunk éllel és fokkal; vívunk egész testre, az ellen vágásait pedig védjük [kivédjük] vagy hárítjuk.

Forrás: Wikipédia, Magyar Nyelvőr (Arcanum digitális archívum)
Címkép: Női vívók, kb. 1885, George Eastman Museum

2018. június 25.KardTőrTörténelemVívás